Περί

Σκοπός της σελίδας είναι να βοηθήσει, όσο και αν μπορεί, τους υποψήφιους νοσηλευτές που πρόκειται να δώσουν για πιστοποίηση.

Μπορείτε να προτείνετε αλλαγές των απαντήσεων στα σχόλια….θα βοηθούσε πολύ! Καλό θα ήταν να αναφέρετε και πηγή (βιβλίο, κεφάλαιο, σελίδα).

Μπορείτε να βρείτε και μεμονωμένα την κάθε ερώτηση – απάντηση από την αναζήτηση!

Καλή συνέχεια στην προσπάθεια σας!