119. Κλινική εικόνα εξαρθρήματος.

Η κλινική εικόνα του εξαρθρήματος περιλαμβάνει τα εξής:

  • Πόνος
  • Παραμόρφωση άρθρωσης
  • Ευαισθησία άρθρωσης
  • Τοπικό οίδημα
  • Εκχυμώσεις
  • Κατάργηση της λειτουργικότητας της άρθρωσης