190. Ποιες είναι οι επιπλοκές του εμφράγματος του μυοκαρδίου;

Οι πιθανές επιπλοκές του εμφράγματος του μυοκαρδίου είναι οι εξής:

  • Καρδιακή ανακοπή
  • Καρδιακή αρρυθμία (κοιλιακή εκτακτοσυστολική αρρυθμία. έκτοπες υπερκοιλιακές  ταχυκαρδίες, πλήρης κολποκοιλιακός αποκλεισμός, κλιπ)
  • Υπόταση
  • Αριστερή καρδιακή ανεπάρκεια
  • Καρδιογενής καταπληξία
  • Ανεύρυσμα αριστερής κοιλίας
  • Πνευμονική εμβολή
  • Αρτηριακή εμβολή
  • Περικαρδίτιδα
  • Ρήξη της καρδιάς

189. Πώς εκδηλώνεται το έμφραγμα του μυοκαρδίου;

Το έμφραγμα του μυοκαρδίου εκδηλώνεται με τη μορφή ισχυρού πόνου πίσω από το στέρνο που επεκτείνεται προς την πλάτη, τους ώμους, το αριστερό χέρι και σπάνια το στομάχι. Ο πόνος ξεκινά απότομα, διαρκεί πάνω από 30 λεπτά, δεν περνάει με την ανάπαυση και συνοδεύεται από σφίξιμο στο λαιμό, κρύο ιδρώτα, ναυτία, εμέτους, δύσπνοια και αίσθημα δυσφορίας.

188. Τι ονομάζουμε έμφραγμα του μυοκαρδίου;

Είναι νέκρωση ενός τμήματος του μυοκαρδίου, η οποία οφείλεται σε απόφραξη μιας ή περισσοτέρων  στεφανιαίων αρτηριών. Το έμφραγμα του μυοκαρδίου εκδηλώνεται με τη μορφή ισχυρού πόνου πίσω από το στέρνο που επεκτείνεται προς την πλάτη, τους ώμους, το αριστερό χέρι και σπάνια το στομάχι. Ο πόνος ξεκινά απότομα, διαρκεί πάνω από 30 λεπτά, δεν περνάει με την ανάπαυση και συνοδεύεται από σφίξιμο στο λαιμό, κρύο ιδρώτα, ναυτία, εμέτους, δύσπνοια και αίσθημα δυσφορίας.