44. Ποιος είναι ο σκοπός της ενδοδερμικής ένεσης;

Οι ενδοδερμικές ενέσεις χρησιμοποιούνται για διαγνωστικό σκοπό, όπως το BCG, η δερμοαντίδραση Mantoux και για τη διαπίστωση ευαισθησίας του ατόμου σε διάφορες αλλεργιογόνες ουσίες.

42. Τι είναι υποδόρια ένεση;

Υποδόρια ένεση είναι η είσοδος φαρμάκου με βελόνα και σύριγγα μέσα στον υποδόριο ιστό. Ο υποδόριος ιστός βρίσκεται κάτω από το χόριο. Στο χόριο και στον υποδόριο ιστό υπάρχουν αιμοφόρα αγγεία και πολλές νευρικές απολήξεις. Στο είδος αυτό της ένεσης χορηγούνται μικρές ποσότητες φαρμάκων 1 – 5 κ. εκ., π.χ. ινσουλίνη, ηπαρίνη κ.α.