90. Τι είναι τα «δήγματα»;

Δήγμα είναι το δάγκωμα κάποιου ζώου, εντόμου ή φιδιού, το οποίο μπορεί να προκαλέσει ποικίλης σοβαρότητας προβλήματα υγείας στον παθόντα.