206. Τι είναι αεριογόνος γάγγραινα και που οφείλεται;

Η αεριογόνος γάγγραινα είναι μια μορφή σηπτικής νέκρωσης, η οποία οφείλεται σε μόλυνση από ένα βακτηρίδιο που ονομάζεται κλωστηρίδιο. Το κλωστηρίδιο αυτό που βρίσκεται φυσιολογικά στο χώμα, πολλαπλασιάζεται μέσα στους ιστούς και παράγει αέρια.