301. Τι είναι οξύ υποσκληρίδιο αιμάτωμα;

Το οξύ υποσκληρίδιο αιμάτωμα οφείλεται σε αιμορραγία κάτω από τη σκληρά μήνιγγα, μεταξύ δηλαδή σκληράς μήνιγγας και εγκεφάλου. Συνήθως o ασθενής είναι από την αρχή σε κώμα, όμως μερικές φορές n κλινική εικόνα είναι παρόμοια με αυτήν του επισκληριδίου αιματώματος. Δεν είναι απαραίτητο να συνυπάρχει κάταγμα κρανίου. H διάγνωση γίνεται με αξονική τομογραφία και η αντιμετώπιση είναι χειρουργική. Συνήθως συνυπάρχει βαριά διάχυτη νευραξονική κάκωση, γι’ αυτό η έκβαση δεν είναι τόσο συχνά καλή, όπως στο επισκληρίδιο αιμάτωμα.

300. Τι είναι οξύ επισκληρίδιο αιμάτωμα;

Το οξύ επισκληρίδιο αιμάτωμα είναι πάθηση που απαιτεί όσο το δυνατόν ταχύτερη διάγνωση και θεραπεία. Οφείλεται σε τραυματισμό κάποιου αγγείου της σκληράς μήνιγγας συνήθως λόγω κατάγματος (σπασίματος) του κρανίου. Το αίμα συσσωρεύεται ανάμεσα στο οστό και στη σκληρά μήνιγγα και καθώς το αιμάτωμα μεγαλώνει γρήγορα, ο εγκέφαλος δέχεται όλο και πιο μεγάλη πίεση. Εντοπίζεται συχνά στην κροταφική χώρα (μπροστά από το αυτί). Ο ασθενής μερικές φορές είναι σε καλή κατάσταση αμέσως μετά τον τραυματισμό, όμως γρήγορα γίνεται υπναλέος (“βυθίζεται”), παρουσιάζει αδυναμία στα άκρα της απέναντι μεριάς (ημιπάρεση) και η κόρη του ματιού, που βρίσκεται στην πλευρά της κάκωσης, μεγαλώνει (παθαίνει μυδρίαση). Η τελική κατάληξη μπορεί να είναι βαθύ κώμα και θάνατος, γι’ αυτό απαιτείται γρήγορα διάγνωση με αξονική τομογραφία  εγκεφάλου και χειρουργική αντιμετώπιση από νευροχειρουργό. Το οξύ επισκληρίδιο αιμάτωμα συνήθως δε συνοδεύεται από βαριά διάχυτη νευραξονική κάκωση, γι’ αυτό η έκβαση του ασθενούς είναι καλή με την κατάλληλη θεραπεία.

209. Τι είναι αιμάτωμα;

Αιμάτωμα είναι η απώλεια μεγάλης ποσότητας αίματος, το οποίο συλλέγεται μέσα σε νεοσχηματισμένη κοιλότητα, ανάμεσα στους ιστούς.