166. Ποια είναι η διαφορά αιματέμεσης και αιμόπτυσης;

Αιματέμεση είναι αποβολή αίματος από το πεπτικό σύστημα (γαστρεντερικό) με τη μορφή εμέτου.

Αιμόπτυση είναι η αποβολή αίματος από το αναπνευστικό σύστημα κατά τη διάρκεια ενός επεισοδίου βήχα.