196. Τι είναι αιματουρία και σε ποιες παθήσεις εμφανίζεται.

Αιματουρία είναι η εμφάνιση αίματος μικροσκοπικά ή μακροσκοπικά.

Εμφανίζεται σε :

  • Κακοήθη όγκο
  • Λιθίαση
  • Φλεγμονή
  • Από φάρμακα
  • Σε αιμορραγικές διαθέσεις κ.α.