144. Τι είναι το δηλητήριο και τι το αντίδοτο;

Δηλητήριο είναι η χημική ουσία που προκαλεί τοξικές βλάβες στον οργανισμό. Αντίδοτο είναι η ουσία που εξουδετερώνει τη δράση του δηλητηρίου.