77. Σε ποιες περιπτώσεις κάνουμε καθετηριασμό;

Ενδείξεις απλού ή προσωρινού καθετήρα

  • σε επίσχεση ούρων για ανακουφιστικούς και θεραπευτικούς λόγους,
  • σε κωματώδεις καταστάσεις για διαγνωστικούς σκοπούς,
  • πριν από θεραπείες με εγχύσεις φαρμάκων στην κύστη,
  • για μέτρηση υπολείμματος ούρων σε βαριές καταστάσεις.

 

Ενδείξεις μόνιμου καθετήρα

Σε ασθενείς με ακράτεια και για ατομική υγιεινή και πρόληψη κατακλίσεων λόγω

α) μεγάλης ηλικίας

β) νευρολογικών παθήσεων,

γ) κωματωδών καταστάσεων