257. Ποιες είναι οι μέθοδοι αποστείρωσης; (ονομαστικά)

Η αποστείρωση επιτυγχάνεται με τις εξής μεθόδους:

  • Βρασμός
  • Με ατμό ή υγρή θερμότητα (αυτόκαυστος)
  • Με ξηρή θερμότητα
  • Με ακτινοβολία
  • Με χημικά μέσα
  • Με αέρια

122. Τι είναι αποστείρωση και τι απολύμανση;

Αποστείρωση είναι η καταστροφή των μικροβίων και των σπόρων τους. Η αποστείρωση επιτυγχάνεται με τις εξής μεθόδους: βρασμός, με ατμό ή υγρή θερμότητα (αυτόκαυστο), με ξηρή θερμότητα, με ακτινοβολία, με χημικά μέσα και με  αέρια.

Απολύμανση είναι η καταστροφή των παθογόνων μικροοργανισμών με τη χρήση απολυμαντικών ουσιών