205. Δώστε τον ορισμό του αποστήματος.

Απόστημα ονομάζεται η συλλογή πύου σε μια μη φυσιολογική κοιλότητα του οργανισμού η οποία περιβάλλεται από φλεγμαίνοντα ιστό. Το απόστημα μπορεί να αντιμετωπιστεί είτε συντηρητικά (αντιβίωση) είτε χειρουργικά (διάνοιξη και καθαρισμός).