25. Σε τι διακρίνεται και σε τι μετράται η αρτηριακή πίεση;

Η αρτηριακή πίεση μετριέται με το υδραργυρικό πιεσόμετρο (σφυγμομανόμετρο), σε mmHg ή με το ηλεκτρονικό ή μηχανικό πιεσόμετρο και εκφράζεται σε δύο τιμές που αντιπροσωπεύουν τη συστολική και διαστολική πίεση.