127. Που εφαρμόζεται η ασηψία;

Ασηψία εφαρμόζεται σε όλα τα υλικά που χρησιμοποιούνται σε χειρουργικές ή επεμβατικές ιατρικές πράξεις (ιατρικά εργαλεία, ρούχα χειρουργείου κλπ.).

121. Τι είναι ασηψία και τι αντισηψία;

Ασηψία είναι η διαδικασία με την οποία επιτυγχάνεται η απουσία παθογόνων μικροοργανισμών από μια επιφάνεια ή ένα αντικείμενο. Η ασηψία επιτυγχάνεται με αποστείρωση

Αντισηψία είναι η αναστολή ανάπτυξης παθογόνων μικροοργανισμών με τη χρήση αντισηπτικών ουσιών (ιώδιο, οινόπνευμα, Betadine, σαπωνίνες).