172. Ποια είναι η νοσηλευτική φροντίδα ασθενούς με γαστρορραγία;

  • Αποφυγή λήψης υγρών και στερεών από το στόμα.
  • Παραμονή στο κρεβάτι, κάλυψη βασικών αναγκών, διατήρηση ήρεμου περιβάλλοντος και ψυχολογική υποστήριξη του ασθενούς.
  • Παρακολούθηση ζωτικών σημείων ανά 1 ώρα επί οξείας φάσης και στη συνέχεια, ανά 3 ωρες.
  • Προετοιμασία για επείγουσα ενδοσκόπηση.
  • Περιποίηση στοματικής κοιλότητας.
  • Παρακολούθηση κενώσεων και εμέτων.
  • Επί αιματέμεσης, & . τοποθετείται levin και απαιτείται η ειδική νοσηλευτική ετοιμασία των απαραίτητων υλικών.
  • Γίνεται µμετάγγιση αίματος και παρέχεται η αντίστοιχη νοσηλευτική φροντίδα, ενώ ταυτόχρονα ελέγχεται η ενδοφλέβια χορήγηση υγρών – ηλεκτρολυτών.
  • Τήρηση ιατρικών οδηγιών για τη φαρμακευτική αγωγή.

Ο άρρωστος μετά από επαναλαμβανόμενα επεισόδια γαστρορραγίας, οδηγείται στο χειρουργείο και ακολουθείται η προεγχειρητική και µμετεγχειρητική νοσηλευτική φροντίδα.

171. Τι είναι γαστρορραγία και πώς εκδηλώνεται;

Η γαστρορραγία είναι η αιμορραγία του στομάχου. Οφείλεται σε διάβρωση αιμοφόρου αγγείου που βρίσκεται στην περιοχή του έλκους. Επίσης μπορεί να οφείλεται σε αιμορραγία ενός κακοήθους όγκου, σε βαριές μορφές γαστρίτιδας, διαταραχές πηκτικότητας του αίματος, τραυματισμό από Levin, δηλητηριάσεις ή λήψη ερεθιστικών φαρμάκων. Εκδηλώνεται με οξύ κοιλιακό άλγος, απώλεια αίματος από το στόμα (αιματέμεση) ή από τον πρωκτό (αιματοχεσία) και με μείωση του αιματοκρίτη