3. Να αναφέρετε τις γενικές αρχές της θερμομέτρησης.

Γενικές αρχές θερμομέτρησης.

• Εξασφαλίστε ατομικό θερμόμετρο στον άρρωστο. Ασφαλίζεται έτσι ο άρρωστος από πιθανή μόλυνση.

• Απολυμαίνετε το θερμόμετρο πριν το χρησιμοποιήσετε σε άρρωστο και καθαρίστε το από τα υγρά του σώματος μετά τη χρήση του.

• Κατεβάζετε πάντα τον υδράργυρο τον θερμομέτρου πριν το βάλετε στη θέση του. Αν δεν κατεβεί, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε άλλον άρρωστο, με αποτέλεσμα να καταγράψετε λανθασμένη θερμοκρασία.

• ‘Έχετε ατομικό δίσκο θερμομέτρησης για αρρώστους που θερμομετριούνται από το ορθό.

• Μην αφήνετε τον άρρωστο να θερμομετρηθεί μόνος τον από το ορθό, για την πρόληψη τραυματισμού.

• Τοποθετήστε το θερμόμετρο με ήπιες κινήσεις, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν αιμορροΐδες για την πρόληψη τοπικού ερεθισμού, πόνου και αιμορραγίας.

• Το θερμόμετρο πλένεται και σαπουνίζεται με κρύο και όχι ζεστό νερό και απολυμαίνετε.

• Μη χρησιμοποιείτε ποτέ θερμόμετρο στόματος για θερμομέτρηση από το ορθό και αντιστρόφως.

ή

  • Ατομικό θερμόμετρο.
  • Απολύμανση πριν και μετά τη χρήση.
  • Τοποθέτηση στο σωστό σημείο ανάλογα με τον τρόπο θερμομέτρησης.
  • Διατήρηση στην θέση θερμομέτρησης για όσο χρονικό διάστημα προτείνεται από τον κατασκευαστή.
  • Ανάγνωση της θερμοκρασίας με το θερμόμετρο στο ύψος των ματιών.