280. Τι καλείται διάστρεμμα;

Διάστρεμμα είναι η κάκωση των μαλακών μορίων μιας άρθρωσης η οποία χαρακτηρίζεται από μερική ή ολική ρήξη συνδέσμων χωρίς όμως παρεκτόπιση των αρθρικών επιφανειών.