212. Περιγράψτε εγκαύματα 3ου βαθμού.

Βαθιά (3ου βαθμού) εγκαύματα:

Υπάρχει καταστροφή όλων των στοιβάδων του δέρματος. Η εγκαυματική βλάβη επεκτείνεται πέρα από το δέρμα και προσβάλλει κάθε υποκείμενο ιστό, όπως: νεύρα, λίπος, μυς, οστά. Η καταστροφή των νευρικών απολήξεων εξαφανίζει το αίσθημα πόνου. Το δέρμα μπορεί να είναι ωχρό και ορισμένες φορές απανθρακωμένο. Τα βαθιά εγκαύματα χρειάζονται επείγουσα αντιμετώπιση και ειδική θεραπεία σε μονάδα εγκαυμάτων.

Η έκταση της εγκαυματικής βλάβης υπολογίζεται ως ποσοστό της ολικής επιφάνειας του σώματος χρησιμοποιώντας τον κανόνα 9%. Το σώμα δηλαδή, χωρίζεται σε περιοχές, που αντιστοιχούν σε περίπου 9% της συνολικής του επιφάνειας.

Άλλη μέθοδος είναι αυτή της παλάμης. Δηλαδή, έγκαυμα στο μέγεθος της παλάμης του εγκαυματία αντιστοιχεί σε 1,15% της επιφάνειας του σώματος του.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι ένα έγκαυμα βάθους 3ου βαθμού και έκτασης 9% θα προκαλέσει καταπληξία και ο εγκαυματίας θα χρειαστεί νοσοκομειακή αγωγή.

Πρέπει ιδιαίτερα να τονιστεί ότι το βάθος και πολύ περισσότερο η έκταση της εγκαυματικής βλάβης, δεν μπορεί να εκτιμηθούν απόλυτα από τα συμπτώματα της πρώτης στιγμής, αφού είναι δυνατή η εξέλιξη τους μέχρι και 72 ώρες μετά το έγκαυμα.

Εντοπισμός εγκαυματικής βλάβης:

Ιδιαίτερη προσοχή και άμεση αντιμετώπιση απαιτούν τα εγκαύματα στο πρόσωπο, το λαιμό και στο στόμα, επειδή προκαλούν ταχύτατα οίδημα των αεροφόρων οδών με σοβαρό κίνδυνο ασφυξίας.

Ηλικία:

Πρέπει να γνωρίζουμε ότι εγκαύματα οποιουδήποτε βάθους και έκτασης ενδέχεται να είναι θανατηφόρα για παιδιά κάτω των 2 ετών και ενήλικες άνω των 60.