208. Τι είναι εκχύμωση;

Εκχύμωση είναι η διάχυτη συλλογή μικρής ποσότητας αίματος και αρκετού πλάσματος στο δέρμα ή στον υποδόριο ιστό, με αποτέλεσμα το σχηματισμό οιδήματος.