57. Να αναφέρετε το σκοπό και τις ενδείξεις χορήγησης οξυγόνου.

Σκοπός της χορήγησης οξυγόνου (οξυγονοθεραπεία) είναι η διόρθωση της χαμηλής συγκέντρωσης οξυγόνου στο αίμα. Με τον τρόπο αυτό βελτιώνεται η υποξαιμία, αυξάνεται ο κορεσμός της αιμοσφαιρίνης σε οξυγόνο και μειώνεται το έργο του μυοκαρδίου και των πνευμόνων.

Ενδείξεις χορήγησης οξυγόνου είναι οι εξής:

  • Οξείες και χρόνιες αναπνευστικές παθήσεις (αναπνευστική ανεπάρκεια, πνευμονία, ατελεκτασία, πνευμονική εμβολή, καρκίνος πνεύμονα)
  • Καρδιολογικές παθήσεις (καρδιακή ανεπάρκεια, έμφραγμα του μυοκαρδίου, αρρυθμίες, καρδιογενές shock, στηθάγχη)
  • Νευρολογικές παθήσεις (κρανιοεγκεφαλική κάκωση)
  • Σοβαροί τραυματισμοί
  • Πνιγμός, νόσος των δυτών
  • Δηλητηριάσεις
  • Μετά από χειρουργικές επεμβάσεις

ή

Σκοπός της οξυγονοθεραπείας είναι η αύξηση της τάσης τον οξυγόνου στον κυψελιδικό αέρα με την οποία γίνεται προσπάθεια να επιτευχθεί:

– Βελτίωση της υποξαιμίας.

– Αύξηση του κορεσμού της αιμοσφαιρίνης (Hb).

– Μείωση τον έργου του μυοκαρδίου και των πνευμόνων.

 

Ενδείξεις οξυγονοθεραπείας.

Ενδείκνυται σε αναπνευστικές παθήσεις, νευρολογικές παθήσεις, παθήσεις της καρδιάς, δηλητηριάσεις, σε μετεγχειρητικές καταστάσεις, κ.ά.