124. Σε τι διαφέρει η ενδημία από την πανδημία;

Η πανδημία είναι μία επιδημία που προσβάλλει το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού και εξαπλώνεται από τη μια χώρα στην άλλη με ταχύτητα και μπορεί να προσβάλλει όλο τον πληθυσμό.

Η ενδημία είναι η εμφάνιση μικρού αριθμού κρουσμάτων μιας μεταδοτικής νόσου σ’ έναν τόπο, σ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.

ή

Πανδημία:

  • Παροδική αύξηση στην επίπτωση της νόσου, σε περιγεγραμμένη περιοχή και ομάδες.
  • Πανδημία (παγκόσμια επιδημία)

Ενδημία:

Σε δεδομένη γεωγραφική περιοχή ή πληθυσμιακή ομάδα σε σχετικά μεγάλη επίπτωση και επιπολασμό σε σχέση με άλλες περιοχές.