147. Ποιοι οι κίνδυνοι από την ενδοφλέβια χορήγηση φαρμάκων;

Από την ενδοφλέβια χορήγηση ορού και φαρμάκων μπορεί να συμβούν τοπικά και γενικά προβλήματα. Τα τοπικά προβλήματα συμβαίνουν στο σημείο της φλεβοκέντησης του αρρώστου (θρομβοφλεβίτιδα, τοπική μόλυνση). Τα γενικά προβλήματα είναι εκείνα που επιδρούν στη λειτουργία των ζωτικών οργάνων του αρρώστου (εμβολή αέρα, σηψαιμία, υπερφόρτωση κυκλοφορίας, shock).
Μπορεί να προκληθεί αιμόλυση, εμβολές και άλλες παρενέργειες εξ αιτίας των απότομα υψηλών συγκεντρώσεων του φαρμάκου στο αίμα και στους ιστούς.

(Βιβλίο νοσηλευτικής (θεωρία – εργαστήριο), σελ. 91 και βιβλίο φαρμακολογίας, σελ. 21)

51. Επιπλοκές ενδοφλέβιας έγχυσης.

Από την ενδοφλέβια χορήγηση ορού και φαρμάκων μπορεί να συμβούν τοπικά και γενικά προβλήματα. Τα τοπικά προβλήματα συμβαίνουν στο σημείο της φλεβοκέντησης του αρρώστου (θρομβοφλεβίτιδα, τοπική μόλυνση). Τα γενικά προβλήματα είναι εκείνα που επιδρούν στη λειτουργία των ζωτικών οργάνων του αρρώστου (εμβολή αέρα, σηψαιμία, υπερφόρτωση κυκλοφορίας, shock).