289. Ποιο εξάρθρημα ονομάζεται «καθ΄ έξιν»;

Είναι το εξάρθρημα που υποτροπιάζει κατά τακτά χρονικά διαστήματα χωρίς σημαντική βία ή κατά την εκτέλεση απότομης φυσιολογικής κίνησης γιατί η άρθρωση είναι ελαττωματική εκ γενετής. Τέτοιου είδους εξαρθρήματα συναντώνται στην κάτω γνάθο και στον ώμο.

281. Τι καλείται εξάρθρημα;

Εξάρθρημα είναι η ρήξη του αρθρικού θυλάκου και ενός ή περισσοτέρων αρθρικών συνδέσμων που συνοδεύεται από πλήρη και μόνιμη παρεκτόπιση των αρθρικών επιφανειών.

119. Κλινική εικόνα εξαρθρήματος.

Η κλινική εικόνα του εξαρθρήματος περιλαμβάνει τα εξής:

  • Πόνος
  • Παραμόρφωση άρθρωσης
  • Ευαισθησία άρθρωσης
  • Τοπικό οίδημα
  • Εκχυμώσεις
  • Κατάργηση της λειτουργικότητας της άρθρωσης