242. Τι είναι Status Epilepticus;

Status Epilepicus είναι η η επανάληψη των μεγάλων επιληπτικών κρίσεων (Grand mal) σε σύντομο χρονικό διάστημα κατά την οποία παρατηρείται θνησιμότητα 25%.