278. Να αναφέρετε τον ορισμό του ανοικτού ή επιπλεγμένου κατάγματος.

Ανοιχτά ή επιπεπλεγμένα είναι τα κατάγματα που έχουν επικοινωνία με το περιβάλλον και που συνοδεύονται από κακώσεις των μαλακών μορίων της περιοχής (ρήξη αγγείων, νεύρων κλπ).