291. Τι καλείται «επιφυσιόλυση» και τι «επιφυσιολίσθηση»;

Επιφυσιόλυση είναι η κάκωση της επίφυσης που συνοδεύεται από δημουργία κατάγματος,

Επιφυσιολίσθηση είναι η κάκωση της επίφυσης που χαρακτηρίζεται από ολίσθηση της επίφυσης σε σχέση με τη διάφυοη.