142. Τι είναι ηπαρίνη και ποια η δράση της;

Η ηπαρίνη είναι φυσική αντιπηκτική ουσία που βρίσκεται σε ορισμένα κύτταρα στο ήπαρ και στους πνεύμονες. Αναστέλλει το μηχανισμό της πήξης του αίματος και συγκεκριμένα εμποδίζει το σχηματισμό θρομβίνης από την προθρομβίνη. Σαν φάρμακο χορηγείται μόνο ενδοφλέβια σε αντιπηκτική αγωγή.

(Βιβλίο φαρμακολογίας, κατηγορίες φαρμάκων που επιδρούν στην πήξη του αίματος, σελ 56)