75. Θεραπεία κατακλίσεων.

Η θεραπεία εστιάζεται στη χειρουργική αφαίρεση των νεκρωμένων ιστών, στη διατήρηση καθαρού τραύματος, επαρκή θρέψη και χορήγηση φαρμάκων. Τελευταία χρησιμοποιείται η καλλιέργεια επιδερμικού μοσχεύματος και η ηλεκτρική διέργεση.