13. Ποια είναι η φυσιολογική θερμοκρασία του σώματος ανάλογα με την περιοχή λήψης;

Η θερμοκρασία παίρνεται από:

  • Τη μασχάλη (φυσιολογική τιμή 36-37°C)
  • Το στόμα (φυσιολογική τιμή 36,2-37,2°C)
  • Το ορθό (φυσιολογική τιμή 36,5-37,5°C)