15. Αντενδείξεις θερμομέτρησης από το ορθό.

Οι αντενδείξεις θερμομέτρησης από το ορθό είναι οι εξής:

 • Χειρουργική επέμβαση στο ορθό ή το κατώτερο τμήμα του παχέος εντέρου
 • Πρόσφατος υποκλυσμός
 • Ιστορικό εμφράγματος του μυοκαρδίου (λόγω πιθανού ερεθισμού του πνευμονογαστρικού νεύρου)
 • Εντερική αιμορραγία
 • Διαρροϊκό σύνδρομο
 • Τοπική φλεγμονή στην περιοχή του πρωκτού
 • Κολίτιδα
 • Πρόσφατα εγχειρισμένη κύστη κόκκυγα

14. Ενδείξεις θερμομέτρησης από το ορθό.

Η θερμομέτρηση από το ορθό είναι ακριβέστερη γιατί δεν επηρεάζεται από τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος. Οι ενδείξεις θερμομέτρησης από το απευθυσμένο είναι οι εξής:

 • Βρεφική ηλικία
 • Ύπαρξη αντένδειξης για θερμομέτρηση από το στόμα ή τη μασχάλη
 • Ασθενείς σε κωματώδη κατάσταση

12. Αντενδείξεις θερμομέτρησης από το στόμα.

Οι αντενδείξεις θερμομέτρησης από το στόμα είναι οι εξής:

 • Πρόσφατη χειρουργική επέμβαση (σε στόμα και μύτη)
 • Φλεγμονές στοματικής κοιλότητας
 • Έλλειψη συνεργασίας ασθενή
 • Πολύ μικρή ή πολύ μεγάλη ηλικία
 • Πρόσφατη λήψη ζεστού ή κρύου φαγητού ή υγρών
 • Δύσπνοια
 • Σπασμοί
 • Ρίγος
 • Έμετος
 • Απώλεια συνείδησης

7. Αντενδείξεις θερμομέτρησης από τη μασχάλη.

Η θερμομέτρηση από τη μασχάλη είναι ευκολότερη, αλλά λιγότερο ακριβής ως μέθοδος θερμομέτρησης.

Οι αντενδείξεις θερμομέτρησης από τη μασχάλη είναι οι εξής:

 • Τοπική δερματίτιδα
 • Πρόσφατη χειρουργική επέμβαση στη συγκεκριμένη περιοχή