279. Τι καλείται θλάση ιστών;

Θλάση ονομάζεται η τοπική βλάβη των ιστών που συνοδεύεται από τοπικό οίδημα και μικροαιμορραγίες. Η θλάση μπορεί να είναι επιφανειακή (πετέχειες) ή εν τω βάθει (εκχυμώσεις, μώλωπες)