290. Περιγράψτε την κλινική εικόνα του κατάγματος.

  • Έντονος πόνος
  • Λειτουργική ανεπάρκεια του τραυματισμένου μέλους
  • Τοπική παραμόρφωση
  • Τοπικό οίδημα (πρήξιμο)
  • Εκχυμώσεις
  • Μεγάλη ευαισθησία της περιοχής
  • Παρά φύσιν κινήσεις που δεν μπορούν να γίνουν με ακέραιο το οστό

Βέβαια σημεία κατάγματος είναι μόνο ο κριγμός και η αφύσικη κίνηση.

284. Τι ονομάζουμε ενσφηνωμένα κατάγματα;

Είναι τα κατάγματα στα οποία το ένα κομμάτι του σπασμένου οστού σφηνώνεται μέσα στο άλλο κομμάτι. Πιο συγκεκριμένα το τμήμα του σπασμένου οστού με τη μικρότερη διάμετρο μπαίνει μέσα στο άλλο κομμάτι με τη μεγαλύτερη διάμετρο. Τα κατάγματα αυτά είναι συνήθως σταθερά, δε χρειάζονται ανάταξη και η πώρωση τους γίνεται γρήγορα. Συμβαίνουν συχνά στον αυχένα του βραχιονίου ή του μηριαίου οστού και είναι δυνατόν να μην ανιχνευθούν επειδή η λειτουργικότητα του μέλους διατηρείται.

278. Να αναφέρετε τον ορισμό του ανοικτού ή επιπλεγμένου κατάγματος.

Ανοιχτά ή επιπεπλεγμένα είναι τα κατάγματα που έχουν επικοινωνία με το περιβάλλον και που συνοδεύονται από κακώσεις των μαλακών μορίων της περιοχής (ρήξη αγγείων, νεύρων κλπ).