289. Ποιο εξάρθρημα ονομάζεται «καθ΄ έξιν»;

Είναι το εξάρθρημα που υποτροπιάζει κατά τακτά χρονικά διαστήματα χωρίς σημαντική βία ή κατά την εκτέλεση απότομης φυσιολογικής κίνησης γιατί η άρθρωση είναι ελαττωματική εκ γενετής. Τέτοιου είδους εξαρθρήματα συναντώνται στην κάτω γνάθο και στον ώμο.