77. Σε ποιες περιπτώσεις κάνουμε καθετηριασμό;

Ενδείξεις απλού ή προσωρινού καθετήρα

  • σε επίσχεση ούρων για ανακουφιστικούς και θεραπευτικούς λόγους,
  • σε κωματώδεις καταστάσεις για διαγνωστικούς σκοπούς,
  • πριν από θεραπείες με εγχύσεις φαρμάκων στην κύστη,
  • για μέτρηση υπολείμματος ούρων σε βαριές καταστάσεις.

 

Ενδείξεις μόνιμου καθετήρα

Σε ασθενείς με ακράτεια και για ατομική υγιεινή και πρόληψη κατακλίσεων λόγω

α) μεγάλης ηλικίας

β) νευρολογικών παθήσεων,

γ) κωματωδών καταστάσεων

76. Τι είναι καθετηριασμός ουροδόχου κύστεως;

Όταν εισάγουμε στην ουροδόχο κύστη μέσω της ουρήθρας καθετήρα, για να παροχετεύσουμε τα ούρα, κάνουμε καθετηριασμό της κύστης.

Η καλή γνώση της τεχνικής και η φροντίδα του συστήματος της παροχέτευσης των ούρων απαλλάσσει τον ασθενή από πολλές ταλαιπωρίες (κυρίως ουρολοιμώξεις.)

Μπορεί να γίνει καθετηριασμός και να μπει προσωρινός ή μόνιμος καθετήρας.