95. Τι είναι καρδιακή ανακοπή;

Η κυκλοφορία του αίματος, που εξασφαλίζει την παροχή οξυγόνου και θρεπτικών συστατικών στα όργανα του σώματος, είναι αλληλένδετη με  την αναπνευστική λειτουργία. Καρδιακή ανακοπή είναι το σταμάτημα της λειτουργίας της καρδιάς. Χωρίς καρδιακή λειτουργία, άρα χωρίς οξυγόνο στον εγκέφαλο, πολύ σύντομα επέρχεται ο θάνατος.