75. Θεραπεία κατακλίσεων.

Η θεραπεία εστιάζεται στη χειρουργική αφαίρεση των νεκρωμένων ιστών, στη διατήρηση καθαρού τραύματος, επαρκή θρέψη και χορήγηση φαρμάκων. Τελευταία χρησιμοποιείται η καλλιέργεια επιδερμικού μοσχεύματος και η ηλεκτρική διέργεση.

71. Βασικές αρχές που στηρίζεται η πρόληψη των κατακλίσεων.

  • Πρώτο μέλημα είναι η συχνή αλλαγή θέσης του αρρώστου που είναι και ο πιο απλός τρόπος ανακούφισης από την πίεση, όλο το 24ωρο.
  • Δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή σε αρρώστους με καταστολή ή αρρώστους που παίρνουν ηρεμιστικά.
  • Τοποθετούμε κατάλληλα μαξιλάρια σε σημεία που πιέζεται το σώμα. Αποφεύγουμε την τριβή και διατμηματική πίεση κατά τη φροντίδα των αρρώστων Οι άρρωστοι δεν σύρονται για την μετακίνησή τους αλλά ανυψώνονται με συγκεκριμένες τεχνικές.
  • Τοποθετούμε υποστήριγμα στα πόδια, όταν ο άρρωστος είναι σε καθιστική ή ημικαθιστική θέση.
  • Αποφεύγουμε σφιχτούς επιδέσμους και ιμάντες για συγκράτηση του αρρώστου και κρίκους στους αγκώνες και στις πτέρνες.
  • Τα σεντόνια πρέπει να είναι καθαρά και τεντωμένα.
  • ‘Όταν το δέρμα τρίβεται ή πιέζεται σε σκληρά αντικείμενα (π.χ. σκωραμίδα, γύψινος επίδεσμος) βάζουμε βαμβάκι ή χρησιμοποιούμε στα σημεία πίεσης αφρολέξ ή σιλικόνη και τοποθετούμε στρώματα αέρος, ακόμη και ειδικά κρεβάτια.

68. Τι είναι κατάκλιση;

Σύμφωνα με την Εθνική Συμβουλευτική Επιτροπή για τα έλκη στις ΗΠΑ, ως κατάκλιση ορίζεται η εντοπισμένη περιοχή νέκρωσης του ιστού, επειδή συμπιέζεται για παρατεταμένη χρονική περίοδο μεταξύ οστέινης προεξοχής και εξωτερικής επιφάνειας, όπως είναι το κρεβάτι ή η πολυθρόνα. Η παρατεταμένη εξωτερική πίεση που ασκείται στο δέρμα προκαλεί θρόμβωση των τριχοειδών, διακοπή της μικροκυκλοφορίας και παρεμπόδιση προς και από τους ιστούς διακίνησης θρεπτικών ουσιών και άχρηστων προϊόντων μεταβολισμού, με αποτέλεσμα ανοξία και νέκρωση των ιστών της περιοχής.