218. Δώστε τον ορισμό της καταπληξίας (shock).

Είναι το παθολογικό σύνδρομο κατά το οποίο μειώνεται απότομα o όγκος του αίματος και η περιφερική αιμάτωση των ιστών με αποτέλεσμα σοβαρές διαταραχές στο μεταβολισμό των κυττάρων. Στο shock διακόπτεται απότομα η κυκλοφορία αίματος που προμηθεύει τον ανθρώπινο οργανισμό με οξυγόνο. Η καρδιά συστέλλεται με μικρότερη ένταση (οπότε μειώνεται η αρτηριακή πίεση) ή μερικές φορές παύει εντελώς να συστέλλεται. Το θύμα ωχρό, έχει κρύα και υγρή επιδερμίδα, αδύναμο γρήγορο σφυγμό, έχει κοντή και γρήγορη αναπνοή , διψάει και τελικά μπορεί να χάσει τις αισθήσεις του ή και να πεθάνει.

ή

 

Ως καταπληξία (shock) ορίζεται μια κατάσταση κυτταρικής και ιστικής υποξίας που οφείλεται σε μειωμένη παροχή ή/και αυξημένη κατανάλωση ή ανεπαρκή αξιοποίηση οξυγόνου

109. Περιγράψτε την κλινική εικόνα της καταπληξίας.

  • Η ωχρότητα και η ταχυσφυγμία. είναι από τα πρώτα συμπτώματα που θα εκδηλώσει ο πάσχων.
  • Η αρτηριακή πίεση μπορεί να είναι σταθερή ή και ν’ αυξηθεί .λίγο. Αυτό συμβαίνει επειδή ο οργανισμός αντιδρά προκαλώντας περιφερική αγγειοσύσπαση, που οδηγεί προσωρινά σε αύξηση της πίεσης. Αυτό όμως διαρκεί πολύ λίγο γιατί στη συνέχεια ακολουθεί σταδιακή πτώση της πίεσης.
  • Το δέρμα του ασθενούς γίνεται υγρό, κολλώδες και ψυχρό, ιδιαίτερα στα άνω και κάτω άκρα.
  • Έχει ναυτία ή έμετο.
  • Σε περίπτωση σηπτικού σοκ, μπορεί να εμφανισθούν αιμορραγίες από το δέρμα. λόγω των μικροθρομβώσεων που αναπτύσσονται. Εξ αιτίας αυτών ελαττώνεται ακόμη περισσότερο η αρτηριακή πίεση.
  • Μπορεί να υπάρχει θόλωση της διάνοιας και αν η κατάσταση του ασθενή επιδεινωθεί. ακολουθεί απώλεια των αισθήσεων.