290. Περιγράψτε την κλινική εικόνα του κατάγματος.

 • Έντονος πόνος
 • Λειτουργική ανεπάρκεια του τραυματισμένου μέλους
 • Τοπική παραμόρφωση
 • Τοπικό οίδημα (πρήξιμο)
 • Εκχυμώσεις
 • Μεγάλη ευαισθησία της περιοχής
 • Παρά φύσιν κινήσεις που δεν μπορούν να γίνουν με ακέραιο το οστό

Βέβαια σημεία κατάγματος είναι μόνο ο κριγμός και η αφύσικη κίνηση.

109. Περιγράψτε την κλινική εικόνα της καταπληξίας.

 • Η ωχρότητα και η ταχυσφυγμία. είναι από τα πρώτα συμπτώματα που θα εκδηλώσει ο πάσχων.
 • Η αρτηριακή πίεση μπορεί να είναι σταθερή ή και ν’ αυξηθεί .λίγο. Αυτό συμβαίνει επειδή ο οργανισμός αντιδρά προκαλώντας περιφερική αγγειοσύσπαση, που οδηγεί προσωρινά σε αύξηση της πίεσης. Αυτό όμως διαρκεί πολύ λίγο γιατί στη συνέχεια ακολουθεί σταδιακή πτώση της πίεσης.
 • Το δέρμα του ασθενούς γίνεται υγρό, κολλώδες και ψυχρό, ιδιαίτερα στα άνω και κάτω άκρα.
 • Έχει ναυτία ή έμετο.
 • Σε περίπτωση σηπτικού σοκ, μπορεί να εμφανισθούν αιμορραγίες από το δέρμα. λόγω των μικροθρομβώσεων που αναπτύσσονται. Εξ αιτίας αυτών ελαττώνεται ακόμη περισσότερο η αρτηριακή πίεση.
 • Μπορεί να υπάρχει θόλωση της διάνοιας και αν η κατάσταση του ασθενή επιδεινωθεί. ακολουθεί απώλεια των αισθήσεων.