126. Τι είναι λοίμωξη;

Λοίμωξη είναι η ανάπτυξη ή εγκατάσταση και ο πολλαπλασιασμός παθογόνων μικροβίων στον ανθρώπινο οργανισμό, με αποτέλεσμα την πρόκληση φλεγμονή (πόνου, ερυθρότητας, πυρετού, οιδήματος).