18. Πόσοι τύποι αναπνοών υπάρχουν;

Υπάρχουν δύο μορφές αναπνοής:

α) η διαφραγματική ή κοιλιακή αναπνοή, η οποία χαρακτηρίζεται από την υπερίσχυση της κίνησης του διαφράγματος. Με το τρόπο αυτό πιέζεται η κοιλία και προβάλλει προς τα έξω.

β) η πλευρική αναπνοή που χαρακτηρίζεται από την υπερίσχυση της κίνησης των έξω μεσοπλεύριων μυών.

Εκτός αυτών υπάρχουν διάφορες παραλλαγές αναπνευστικών κινήσεων οι οποίες είναι οι εξής: το φτάρνισμα, το χασμουρητό. ο βήχας. ο λόξυγκας, το γέλιο και το ροχαλητό.

ή

Τύποι αναπνοής:

  • Άπνοια
  • Δύσπνοια
  • Ταχύπνοια
  • Βραδύπνοια