125. Τι είναι μόλυνση;

Μόλυνση είναι η μη φυσιολογική παρουσία παθογόνων μικροοργανισμών σε κάποια επιφάνεια ή σε κάποιο μέρος του ανθρώπινου σώματος.