207. Τι είναι μώλωπας;

Μώλωπας είναι η εντοπισμένη συλλογή αίματος κάτω από το δέρμα. Είναι η αιμορραγία που εκδηλώνεται κάτω από το δέρμα ή ακόμα βαθύτερα στους ιστούς και που οφείλεται σε τραυματισμό που δεν έχει προκαλέσει λύση της συνέχειας του δέρματος. Για την αντιμετώπιση του μώλωπα συστήνεται η τοποθέτηση πάνω από το τραύμα μιας κρύας κομπρέσας προκειμένου να μειωθεί το πρήξιμο.