33. Ποια είναι τα νοσηλευτικά μέτρα όταν ο Νοσηλευτής χορηγεί γεύμα σε ασθενή;

 • Δημιουργία ευχάριστου περιβάλλοντος.
 • Ο ασθενής τοποθετείται σε αναπαυτική θέση.
 • Πλένονται τα χέρια του ασθενή.
 • Το τραπεζάκι του φαγητού τοποθετείται κοντά στον ασθενή.
 • Οι νοσηλείες και η αντιμετώπιση του πόνου πρέπει να γίνονται αρκετή ώρα πριν το φαγητό.
 • Τοποθετείται πετσέτα φαγητού.
 • Ο νοσηλευτής κάθεται δίπλα στον ασθενή.
 • Ο νοσηλευτής δοκιμάζει τη θερμοκρασία του φαγητού και γεμίζει το κουτάλι κάθε φορά κατά τα 2/3.
 • Ο νοσηλευτής ελέγχει αν ο ασθενής μάσησε καλά και κατάπιε την τροφή.
 • Όταν ο νοσηλευτής χορηγεί υγρά, στηρίζει το κεφάλι του ασθενή

 

ή

 

Όταν ταΐζουμε έναν ασθενή, πρέπει να προσέχουμε τα εξής:

 • Αν ο ασθενής είναι σε αναπαυτική θέση
 • Αν τα χέρια του ασθενούς είναι καθαρά
 • Αν η θερμοκρασία του φαγητού είναι η σωστή
 • Αν ο ασθενής μασάει καλά την τροφή
 • Αν ο ασθενής καταπίνει την τροφή
 • Αν ο ασθενής αισθάνεται ευχάριστα
 • Αν ο ασθενής παρουσιάσει οποιαδήποτε έκτακτη ανάγκη