30. Ποιοι είναι οι τρόποι της τεχνητής διατροφής;

Η τεχνητή διατροφή του αρρώστου διακρίνεται σε εντερική τεχνητή διατροφή, που γίνεται μέσω ρινογαστρικού σωλήνα και στομίας (οισοφαγοστομία, γαστροστομία, νηστιδοστομία), και σε ολική παρεντερική διατροφή μέσω κεντρικής φλεβικής γραμμής.