220. Που οφείλεται το ολιγαιμικό shock (καταπληξία);

Το ολιγαιμικό shock οφείλεται στα εξής:

  • Μεγάλη εσωτερική ή εξωτερική αιμορραγία
  • Μεγάλη απώλεια πλάσματος
  • Απώλεια μεγάλων ποσοτήτων υγρών (αφυδάτωση)