15. Αντενδείξεις θερμομέτρησης από το ορθό.

Οι αντενδείξεις θερμομέτρησης από το ορθό είναι οι εξής:

 • Χειρουργική επέμβαση στο ορθό ή το κατώτερο τμήμα του παχέος εντέρου
 • Πρόσφατος υποκλυσμός
 • Ιστορικό εμφράγματος του μυοκαρδίου (λόγω πιθανού ερεθισμού του πνευμονογαστρικού νεύρου)
 • Εντερική αιμορραγία
 • Διαρροϊκό σύνδρομο
 • Τοπική φλεγμονή στην περιοχή του πρωκτού
 • Κολίτιδα
 • Πρόσφατα εγχειρισμένη κύστη κόκκυγα

14. Ενδείξεις θερμομέτρησης από το ορθό.

Η θερμομέτρηση από το ορθό είναι ακριβέστερη γιατί δεν επηρεάζεται από τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος. Οι ενδείξεις θερμομέτρησης από το απευθυσμένο είναι οι εξής:

 • Βρεφική ηλικία
 • Ύπαρξη αντένδειξης για θερμομέτρηση από το στόμα ή τη μασχάλη
 • Ασθενείς σε κωματώδη κατάσταση