76. Τι είναι καθετηριασμός ουροδόχου κύστεως;

Όταν εισάγουμε στην ουροδόχο κύστη μέσω της ουρήθρας καθετήρα, για να παροχετεύσουμε τα ούρα, κάνουμε καθετηριασμό της κύστης.

Η καλή γνώση της τεχνικής και η φροντίδα του συστήματος της παροχέτευσης των ούρων απαλλάσσει τον ασθενή από πολλές ταλαιπωρίες (κυρίως ουρολοιμώξεις.)

Μπορεί να γίνει καθετηριασμός και να μπει προσωρινός ή μόνιμος καθετήρας.