262. Ποια ομάδα αίματος ονομάζεται «παγκόσμιος δότης» και γιατί;

Παγκόσμιος δότης ονομάζεται η ομάδα 0, γιατί μπορεί να δώσει αίμα σε όλες τις ομάδες αίματος και παίρνει μόνο από τον εαυτό της. Αυτό γίνεται γιατί δεν έχει αντιγόνο (ούτε Α, ούτε Β) με αποτέλεσμα να μην προκαλείται συγκόλληση ούτε με το αντίσωμα Αντι – Α , ούτε με το αντίσωμα αντι – Β, τα οποία πιθανόν να περιέχονται στο αίμα του δέκτη της μετάγγισης.