261. Ποια ομάδα αίματος ονομάζεται «παγκόσμιος δέκτης» και γιατί;

Παγκόσμιος δέκτης ονομάζεται η ομάδα ΑΒ, γιατί μπορεί να πάρει αίμα από όλες τις ομάδες αίματος και δίνει μόνο στον εαυτό της. Αυτό γίνεται γιατί δεν έχει κανένα αντίσωμα (ούτε αντι – Α, ούτε αντι – Β) με αποτέλεσμα να μην προκαλείται συγκόλληση ούτε με το συγκολλητινογόνο Α, ούτε με το συγκολλητινογόνο Β, τα οποία πιθανός να περιέχονται στο προς μετάγγιση αίμα.